ประโยชน์ของการสแกนลายผิวนิ้วมือ

คุณค่าของ DGPA และความจำเป็น มีข้อมูลอีก … อ่านเพิ่มเติม ประโยชน์ของการสแกนลายผิวนิ้วมือ