Supavana Suntronnunth

อาจารย์ สุภาวนา สุนทรนันท (คุณอ้อย)

นักวิเคราะห์ศักยภาพมนุษย์โดย Dermatoglyphic คนแรกของประเทศไทยที่ศึกษานวัตกรรม Dermatoglyphic มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์มากกว่า 100,000 เคส ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วม 15 ปี และได้รับการยอมรับว่าเป็นนักที่วิเคราะห์ที่ดีที่สุดของประเทศไทย
อาจารย์ สุภาวนา สุนทรนันท (คุณอ้อย) ได้เข้าฝึกอบรมเป็นนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศักยภาพมนุษย์กับ บริษัท Natural Sign Tech International Co., Ltd. (NST-Inter) และเข้าอบรมเพิ่มเติมด้านจิตเวชศาสตร์ โดยมี นพ.ธัญวรุจน์ บรูณสุขสกุล ผู้เชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จิตบำบัด (ปรับความคิด และพฤติกรรม) เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และคำแนะนำ เพื่อต่อยอดในการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาให้ลึกชึ้งและช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด

Mrs.Supavana Suntornnunth
Master degree the American college of finance service
: 1999 – 2003 M.D.Ideal world wide co.,ltd.
: 2004 – 2007 Prudential insurance adviser
: 2008 – Potencial development expert analyser at natural sign tech international co., ltd.s

“Inborn Talent เกิดจากความประทับใจจากประสบการณ์ในผลงาน 15 ปี รวมผลงานมากกว่า 100,000 เคส ในการวิเคราะห์ลายผิว (Fingerprint) ที่สัมพันธ์กับสมองใหญ่ของมนุษย์ หรือ Dermatoglyphics ที่มีความแม่นยำ และนำความสุขและความสำเร็จมาสู่ลูกค้าอย่างมากมาย

ความสุขนี้ทำให้ คุณสุภาวนา สุนทรนันท (พี่อ้อย) คิดอยากจะพัฒนาสิ่งที่เรียนรู้มาให้ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการวิเคราะห์ลายผิว (Fingerprint) ที่สัมพันธ์กับสมองใหญ่

โดย Inborn Talent สามารถชี้นำหนทางสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขและเหมาะกับรายบุคคลอย่างแม่นยำและชัดเจนที่สุด”

ประโยชน์จากการสแกนลายผิวนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อค้นหาศักยภาพ

เด็ก

 1. เข้าใจอุปนิสัยธรรมชาติของลูก
 2. หาจุดเด่นจุดด้วย ที่ต้องเสริมสร้างหรือพัฒนา
 3. สร้างการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม
 4. ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน
 5. ช่วยพัฒนาความสามารถให้โดดเด่น และประสบความสำเร็จในอนาคต

วัยรุ่น

 1. สนับสนุนความใฝ่ฝันและจุดประกายความกระตือรือร้น
 2. ค้นพบตัวเองอีกครั้งว่าสิ่งไหนมีความเหมาะสมกับตนเองมาที่สุด

วัยทำงาน

 1. ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน (Self Analysis)
 2. ช่วยพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่น แก้ไขจุดด้วยให้แข็งแรงขึ้น
 3. ช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานตลอดจนสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

ครอบครัว

 1. เข้าใจอุปนิสัยธรรมชาติของคู่สมรสอย่างแท้จริงทั้งความความคิดและการสื่อสาร
 2. ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
 3. ช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

องค์กร

 1. คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพและจัดสรรให้ตรงตามตำแหน่งงาน
 2. ช่วยในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร
 3. ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

ทำไม Inborn Talent จึงแตกต่างในการสแกนลายผิวนิ้วมือ ?

1. ตรวจประสาทสัมผัสร่วมกับโครงสร้างสมอง

Inborn Talent มีการตรวจวัดประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการวิเคราะห์สมองให้มีความแม่นยำและถูกต้องสูงสุด

2. อ่านสิ่งบ่งชี้ทางพันธุกรรมตามวิธีของ FBI

Inborn Talent ได้เพิ่มเทคนิคการอ่านลักษณะสิ่งบ่งชี้ทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันของมนุษย์ โดยอ้างอิงจากเอกสารของ FBI ในการระบุอัตลักษณ์เพียงที่เดียวของประเทศไทย ทำให้สามารถบ่งชี้ถึงลักษณะพิเศษพฤติกรรมและแนวโน้มการใช้วิธีการคิดได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

3. มีแนวทางการพัฒนาตัวเอง

Inborn Talent ได้ใช้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำในการวางแผนการพัฒนาการศึกษารายบุคคลและองค์กร เป็นต้น

4. รูปเล่มรายงานที่เข้าใจง่าย

ลักษณะพิเศษของ Inborn Talent อีกประการหนึ่ง คือรูปแบบวิธีการอธิบายสมอง ความสามารถ และองค์ประกอบของสมองที่สัมพันธ์กับลายพิมพ์นิ้วมือ มีการแสดงกราฟต่างๆ ให้เห็นชัดเจนแสดงถึงจุดเด่นและจุดด้อยของบุคคล ด้วยคำพูดที่เข้าใจง่าย นอกจากนั้นยังสามารถขอรายงานได้ถึง 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน

5. การบริการหลังการวิเคราะห์

ด้วยความมุ่งมั่นของ Inborn Talent ที่ต้องการให้มีการพัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่องและสูงสุด จึงมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องให้คำปรึกษาอย่างจริงใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม