ນັກວິເຄາະ

ທ່ານ ປອ. ນາລາ ກິດຕິເມທີກຸນ

ທ່ານ ປອ. ນາລາ ກິດຕິເມທີກຸນ

 • ນັກພັດທະນາສັກກະຍະພາຍມະນຸດແລະການພັດທະນາທຸລະກິດ
 • ມີປະສົບການດ້ານການພັດທະນາຊັບພຍາກອນມະນຸດທັ້ງໃນປະເທດລາວ ແລະປະເທດໄທ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ການສະແກນນິ້ວມືຮ່ວມກັບຈິດຕະສາດການພັດທະນາມະນຸດມາກວ່າ 5 ປີ
 • ມີປະສົບການດ້ານການເປັນທີ່ປຶກສາການພັດທະນາກາຮສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ ການແກ້ໄຂປັນຫາທາງທຸກິດ ການຈັດການອົງກອນ ທັ້ງພາກລັດແລະເອກະຊົນ
 • ມີປະສົບການດ້ານການເປັນວິດທະຍາກອນຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາມະນຸດ ການເປັນຜູ້ນຳ ແລະການສ້າງຄວາມສຸໃນການໃຊ້ຊີວິດແລະການເຮັດວຽກ

ການສຶກສາ

 • 2011-2013 Doctor of Business Administration (Sports and Entertainment Business) Sripatum University, Thailand
 • 2004-2005 Master of Economics (Business Economics), Kasetsart University, Thailand
 • 1997-2000 Bachelor of Economics (Agricultural Economics), Kasetsart University, Thailand

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ Whatsapp +66964652465 ແລະ +8562058195446

ທ່ານ ນາງ ດາລາມອນ ສີສຸພັນ

ທ່ານ ນາງ ດາລາມອນ ສີສຸພັນ

 • ນັກວິເຄາະສັກກະຍະພາບມະນຸດໂດຍ Dermatoglyphics ຄົນທຳອິດຂອງປະເທດລາວ ຮັບໃຫ້ຄຳປຶກສາຟຣີເບື້ອງຕົ້ນຜ່ານນະວັດຕະກຳ (Dermatoglyphics) ການວິເຄາະລາຍຜິວທີ່ສຳພັນກັບສະຫມອງໃຫຍ່ ເພື່ອກວດຄວາມຖະຫນັດທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ກຳເນີດຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ເຂົ້າໃຈລູກ ເພື່ອທີ່ລູກຈະສາມາດປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ທຸກຄຳຖາມມີຄຳຕອບໃຫ້ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ WhatsApp: +8562055665455
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາເລື່ອງຮຽນສຳລັບຮຽນຕໍ່ປະເທດ Australia ດ້ວຍປະສົບການຫລາຍສິບປີ

Employment History

 • Education Counsellor (September 2008 – Present) in Australia and Laos
 • Account Administrative Officer (July 2010 – Dec 2017) in Australia

 Education and Qualifications

 • Master of Applied Finance, Western Sydney University, Australia, April 2011 – June 2012
 • Advanced Diploma of Accounting, TAFE South Western Sydney Institute, Liverpool College, Australia, July 2006 – June 2008
 • General English to Certificate IV in English for Academic Purposes, TAFE International Education Centre – Liverpool, September 2005 – May 2006
 • Bachelor of Business Administration, The National University of Laos, Vientiane Capital, Laos, September 2001 – August 2004

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ  WhatsApp: +8562055665455